Member in the year 2019


Staff
Professor, Head of Lab.: Makoto Iwasaki, Dr. Eng. Building #6 room #302
Associate Professor: Kenta Seki, Dr. Eng. Building #6 room #307
Associate Professor: Yoshihiro Maeda, Dr. Eng. Building #6 room #306
Secretary: Mitsue Uno, Ms. Building #6 room #302
PhD degree course students
D1: Tran Vu Trung
Master degree course students
M2: Shuta Ano
M2: Kiyoshi Kimura
M2: Eitaro Kuroda
M2: Kouki Komatsu
M2: Takuya Sakagami
M2: Yuya Sakuragi
M2: Rikuya Suzuki
M2: Kazunari Sekido
M2: Keisuke Takeda
M2: Tomohiro Furuta
M2: Tomoki Mizuno
M2: Yuya Munemoto
M2: Hayato Yokota
- -
M1: Ryo Ishibashi
M1: Motoki Ishihara
M1: Takahiro Iwamura
M1: Kensuke Ohno
M1: Jyunpei Ohno
M1: Tomotaka Okumura
M1: Shu Kunitate
M1: Koki Tsuchiya
M1: Masayuki Yatagai
M1: Ryusei Yamamoto
M1: Keisuke Yoshida
M1: Naoki Tanaka
Bachelor degree course students
B4: Yuya Kunishima
B4: Daisuke Aoki
B4: Hayata Ueno
B4: Kouta Eguchi
B4: Kousuke Kawashima
B4: Masahiro Shimoyama
B4: Takurou Takada
B4: Kenji Hayashi
B4: Tsuyoshi Hibino
B4: Natsuki Hirano
B4: Ryouhei Horiba
B4: Mana Yamada
B4: Kouyou Akita
B4: Kouki Kawai
B4: Akihide Maeda
B4: Chihiro Mikuriya