Member in the year 2023


Staff
Professor, Head of Lab.: Makoto Iwasaki, Dr. Eng. Building #6 room #302
Associate Professor: Kenta Seki, Dr. Eng. Building #6 room #307
Associate Professor: Yoshihiro Maeda, Dr. Eng. Building #6 room #306
Project Professor: Naoki Mizuno, Dr. Eng.
Secretary: Mitsue Uno, Ms. Building #6 room #302
PhD degree course students
D1: Yuya Watanabe
Visiting special graduate research students
PhD: YAN Ze (China Univ. of Geosciences, Wuhan, China)
PhD: ZHANG Manli (China Univ. of Geosciences, Wuhan, China)
Master degree course students
M2: Takuya Shiohara
M2: Tsuyoshi Aramaki
M2: Shunto Iwata
M2: Yuya Kozaki
M2: Shinpei Sato
M2: Yuta Suzuki
M2: Wataru Hara
M2: Yuta Hiramatsu
M2: Kanon Fujita
M2: Kazuaki Iwasa
M2: Rina Shintaku
M2: Kazuki Nishiyama
M2: Yuta Matsuda
M1: Yusuke Tagami
- -
M!: Naoki Terakawa
M1: Yusuke Toki
M1: Shota Narukawa
M1: Yuto Horio
M1: Kento Yamada
M1: Yuki Aihara
M1: Shota Naganawa
M1: Naoya Hashimoto
M1: Yuta Mizoguchi
M1: Oozora Yamakawa
M1: Kazuya Mizutamari
M1: Taishi Yazawa
M1: Daigo Yamaguchi
Bachelor degree course students
B4: Haruto Kato
B4: Hiroaki Noda
B4: Hiroya Kawai
B4: Takuma Hukuoka
B4: Kazuki Yoshida
B4: Takuma Katsurayama
B4: Yoshitaka Nakajima
B4: Yuuki Nishikawa
B4: Youhei Hashino
B4: Takumi Hanai
B4: Toshiki Fujimoto
B4: Tomohiro Yamanaka
B4: Shota Teramoto
B4: Ryota Takahashi
B4: Echo Kubota